Boomerang Courier: u belt, wij vertrekken meteen (24/7) Boomerang Courier
Select Page

– Onze tarieven worden bepaald aan de hand van de kilometerafstand, heen én terug vanaf Leuven centrum. Alle bestemmingen hebben een vooraf door Boomerang Courier vastgestelde prijs. Die is bepaald door het totaal aantal eenheden (lees: kilometerafstand) en de tariefcode. Gewicht of aantal pakketten speelt geen rol! (*)

– Wij hanteren 3 verschillende tariefcodes :

Tarief A: op werkdagen van 08u tot 17u.

Tarief B: op werkdagen van 17u tot 08u.

Tarief C: vanaf vrijdag 17u tot maandag 08u en vanaf 17u daags vóór – tot 08u daags na een wettelijke feestdag.

– De tariefcode wordt steeds door Boomerang Courier bepaald, afhankelijk van het tijdstip van feitelijke uitvoering van de rit door de uitvoerende koerier.

– Een minimum eenhedenaantal (40) wordt steeds aangerekend.

– Voor extra leveringsadressen in dezelfde gemeente (met dezelfde postcode) tijdens hetzelfde traject en met uw zelfde referentienummer worden 40 extra eenheden aangerekend

– Voor extra leveringsadressen in een andere gemeente (andere postcode) tijdens hetzelfde traject en met uw zelfde referentienummer worden minimum 40 extra eenheden aangerekend

– Eventuele wachttijdvergoeding, mogelijke telefoon onkosten voor het winnen van info, tijdverlies bij extreem oponthoud op de baan, en bij laden en lossen: wordt aangerekend per begonnen kwartier.

– Eventuele extra kosten zoals tol, péage, parking en dergelijke meer, worden apart aangerekend en vermeld op de factuur.

– Factuur wordt steeds opgemaakt aan de opdrachtgever, tenzij vooraf overeen gekomen. Facturen worden twee wekelijks opgemaakt.

– Indien een kopie van een factuur wordt gevraagd, wordt een administratieve vergoeding van 1,20 euro gerekend per kopie.

– Wanneer voor een bepaalde reeds opgemaakte factuur, nadien een nieuw, een gecorrigeerd exemplaar of een kredietnota wordt gevraagd en dit te wijten is door

onvoldoende informatie of incorrecte facturatie gegevens vooraf meegedeeld door de klant, wordt 1,20 euro aangerekend.

– Korting van 3% (inclusief BTW) wordt toegestaan bij betaling binnen de 8 dagen.

– Betalingsvoorwaarden: uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.

– Boomerang Courier en haar medewerkers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld bij te late levering te wijten aan overmacht. (files, ongevallen, pannes, controles, …)

– Annuleren van een bestelde opdracht kan meebrengen dat kosten kunnen worden aangerekend (met een minimum van 40 eenheden en afhankelijk van de tariefcode) wanneer een opdracht door de opdrachtgever alsnog wordt geannuleerd; terwijl onze koerier reeds op weg was om de gevraagde opdracht uit te voeren.

– Klanten worden op de hoogte gebracht van wijzigingen in de algemene verkoopsvoorwaarden en werkingswijzen via deze website.

– Door onze diensten in te schakelen geeft de opdrachtgever zijn akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden, algemene werkingswijzen en tarieven van dat moment.

– U kan steeds vrijblijvend een raming richtprijs aanvragen van een bepaalde eventuele opdracht. Zie onze contactgegevens.

– (*) Voor auto: maximum gewicht per zending: 350Kg – maximum volume per zending: 2.5m³